top of page
Pedogogik & Hypnos med Gaffa

HYPNOS & PEDAGOGIK
MINNESKNEP 

PEDAGOGIK

Ordet pedagog är hämtat från grekiskan och betyder ungefär ledare för barn. Så väck både barnet och ledaren inom dig och låt dem följa med på en resa till hur jag ser på konsten att lära sig.

KUNSKAPENS VÄG

Det finns något som kallas kunskapstrappan som jag tycker är en fin modell att utgå från.
 

  1. OMEDVETET OMEDVETET

  2. MEDVETET OMEDVETET

  3. MEDVETET MEDVETET

  4. OMEDVETET MEDVETET

 

I det första stadiet finns det en kunskap som vi inte vet om, vi är dessutom omedvetna om att det förhåller sig så. Jag tänker nu ställa en fråga som med stor sannolikhet kommer att ta dig till nivå 2.

Vad heter Kapten Haddock (ni vet han i Tintin-böckerna) i förnamn?

Ni som inte vet svaret hamnade precis nu på nivå 2. Ni blev medveten om att ni inte vet.

Ni som vet svaret hamnade på nivå 3. Ni blev medvetna om att ni vet!

Archibald!!

Nu har ni alla nått nivå 3!!

När vi ses om ett halvår igen kommer jag att säga Archibald och några av er kommer direkt att associera med kapten Haddock, utan att reflektera över det. Ni är då omedvetet medvetna.

Att ni kan läsa orden i denna meningen utan att vara medvetna om det innebär att ni har fått en omedveten kompetens!!

 

MÅLET MED INLÄRNING

Målet med inlärning är att flytta kunskap från omvärlden in i hjärnan så att vi kan få användning av den. Processen för inlärning går olika fort beroende på om vi använder oss av hjärnans och kroppens eget språk eller inte. Här kommer lite tips från mig.

Center Gradient Transparent

KIA - KÖR IN KUNSKAPERNA I HJÄRNANS GARAGE

Lägg förkortningen KIA på minnet. Bokstäverna står för KÄNSLA, INTRESSE och AVVIKANDE.

Vi lär oss fort när

  • vi blandar in känslor.

  • är intresserade

  • något bryter ett mönster

 

KÄNSLOR

Känslor är kroppen eget språk. Vi har på tidigare sidor läst om alarmsystemet och belöningssystemet och hur de kommunicerar genom våra känslor. Sannolikheten är alltså stor att vi kommer att lära oss effektivt genom att ta hjälp av dessa system. Koppla saker du önskar till belöningssystemet och saker du inte önskar till alarmsystemet.

Jag tycker själv att det är mycket lättare att lära mig när jag har kul och skrattar mycket eller umgås med goda vänner.

INTRESSE

Hjärnan lagrar bara kopplingar.När vi ska lära oss något behöver vi koppla det till något vi redan vet. Hjärnan lagrar bara kopplingar så genom att göra associationer skapar vi snabbt ny kopplingar. Om vi har ett intresse finns det redan en massa kopplingar att fästa ny kunskap vid vilket förenklar processen, samtidigt som vi dessutom högst troligt får igång belöningssystemet och får ett skönt flöde av dopamin.

Om vi inte är intresserade kan vi bestämma oss för att bli intresserade.

AVVIKANDE

Hjärnan söker ständigt mönster eftersom den vill göra kopplingar snabbt och enkelt. När något bryter mot mönstret lägga vi direkt märke till det. Den blå blomman i en bukett med rosor, dansaren i dansgruppen som glömt bort koreografin, snö i augusti...

Genom att använda oss av denna kunskap lär vi oss att lära oss snabbt, effektivt och enkelt.

bottom of page