top of page
Vad är hypnos? Skillnaden som gör skillnad - på alla sätt.

VAD ÄR HYPNOS?
TILLSTÅND ELLER METOD?

Har du någon gång varit helt inne i en film eller något TV-program? 

Har du någon gång dagdrömt eller fantiserat? 

Har du befunnit dig i gränslandet mellan sömn och vakenhet? 

Har du någon gång befunnit dig i flow när tid och rum bara försvinner?

GRATTIS, DU HAR UPPLEVT HYPNOS!

VAD ÄR HYPNOS? - HELT NATURLIGT 

När jag gick en av mina utbildningar till hypnosterapeut fick jag lära mig att det inte finns EN förklaring - det finns FLERA. Det existerar faktiskt ingen etablerad tolkning av begreppet. 

 

På den här sidan kan du ta del av allmän information samt min syn på begreppen hypnos och hypnosterapi

VAD ÄR HYPNOS? - FÖRSLAG FRÅN GOOGLE

Hur beskriver olika aktörer inom branschen hypnos? Efter en snabb googling på "Vad är hypnos?" hittade jag följande:

 

"Hypnos är ett samlingsnamn för olika metoder att försätta sig i ett speciellt medvetandetillstånd som kallas trance."
Källa: https://www.doktorn.com

"Hypnos är ett tillstånd som alla människor har erfarenhet av, vare sig det är i form av en intensiv koncentration på en uppgift, titta på en film eller du håller tal eller i form av en mer meditativ avkoppling under vila eller i samband med en monoton aktivitet som bilkörning eller jogging."
Källa: https://www.unestaleducation.se

"Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), "sömn") är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus, samt metoden att uppnå detta tillstånd."
Källa: https://sv.wikipedia.org

MINA REFLEKTIONER

Det är intressant att konstatera att webbsidan som representerar den etablerade vården, och därigenom klinisk hypnos, ser det som en metod medan den mentala träningens fader, Lars-Erik Uneståhl, och hans organisation konstaterar att det handlar om ett tillstånd - ett alternativt mentalt tillstånd. Som en god medlare kommer sedan Wikipedia och berättar att båda har rätt.


Men frågan kvarstår: Vad är hypnos egentligen? Personligen anser jag att alla tre har rätt, även om jag lutar mest åt att hypnos handlar om ett förändrat medvetandetillstånd som kan förstärka effekten av terapeutiskt arbete.

Center Gradient Transparent

HYPNOS ÄR SKILLNADEN SOM KAN SKAPA SKILLNAD

Om vi utgår från att det både är en metod och ett tillstånd så borde följande stämma:
 

 • Hypnosmetoden kan skapa förutsättningar för att skapa skillnad.

 • Hypnostillståndet i sin tur kan också skapa förutsättningar för att skapa skillnad. 

 • Hypnostillståndet är dessutom ofta en perfekt utgångspunkt för att skapa nya hjärnkopplingar.
   

Rent logiskt borde det även vara så att om du har försökt skapa förändring utan att vara i hypnos och inte lyckats så kan absolut det hypnotiska tillståndet vara "Skillnaden som gör skillnad".  Detta eftersom du då kommer i kontakt med ditt undermedvetna och lättare skapar "Skillnaderna som kan gör skillnad!"

Därmed vill jag slå ett slag för en ny definition:

HYPNOS ÄR SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNAD - PÅ ALLA SÄTT

ALL HYPNOS ÄR SJÄLVHYPNOS

På hemsidans första sida berättade jag om hur vi faktiskt är i ett hypnotiskt tillstånd under vår uppväxt, fram till 6-8 års ålder. Vi födds alltså i hypnos - vilket är tydligt tecken på att det är naturligt och frågan "fungerar hypnos?" får ett tydligt svar!!


SJÄLVHYPNOS - HUR GÖR MAN?

Det kan vara en stor fördel om man, som vuxen, bemästrar tekniker för att ta sig tillbaka till barndomens magiska tillstånd där man är i kontakt med sitt inre och möjligheterna öppnar sig. Egentligen är det ganska enkelt.

Det sker automatiskt när vi blir nyfikna och fullt fokuserade på något, när vi försvinner in i en uppgift bara för att det är kul och spännande. Plötsligt försvinner störande tankar och vi hamnar i det som kallas flow. Vi blir produktiva, kreativa och suger i oss nya kunskaper "som svampar". 

För att ta sig dit när det inte sker per automatik behöver vi använda någon form av teknik. Ofta räcker det med att man bestämmer sig för att vara nyfiken och sedan inte ger sig. Ibland kan det hjälpa att nollställa hjärnan genom att ta ta några djupa andetag och sedan sätta fart med uppgiften. 

Även när du får hjälp av en hypnotisör är det du som ser till att processen sker: All form av hypnos är självhypnos på något sätt. Många tror att de förlorar kontrollen men det är precis tvärtom!

Center Gradient Transparent

HYPNOTISK TRANCE - VÅRT TILLSTÅND FÖR MAGI

Ordet hypnos kommer ursprungligen ifrån det grekiska ordet för sömn. Det är även namnet Sömnens gud inom den grekiska mytologin. Det var i mitten av 1800-talet som ordet kom att förknippas med olika tillstånd av trance genom den brittiska läkaren James Braid som använde ordet hypnos i boken "The power of the mind over the body".

Ganska snabbt insåg han att det inte alls handlade om sömn, och ville ta byta ordet mot monoideism som betyder full fokus på en idé, en tanke. Tyvärr var han för sent ute, begreppet hade redan spridit sig och blivit etablerat! 

Det som vi idag kallar det hypnotiska tillståndet är verkligen inget nytt. Vi befinner oss i det flera gånger om dagen: när håller på att vakna eller somna, när vi är inne i en bok, när vi kör bil och inte lägger märke till att vi redan passerat Uddevalla... 


Detta fokuserade flow har använts av allt från konstnärer, präster, musiker, magiker, medicinmän, idrottare...Listan kan göras oändlig eftersom tillståndet är naturligt och utgör en bra startpunkt för all form av inlärning eller omlärning. Kort sagt: ett bra tillstånd för att skapa "skillnaden som gör skillnad". 

Självhypnos är en naturlig egenskap hos oss alla!
Toning

VANLIGA FRÅGOR, MYTER OCH FUNDERINGAR OM HYPNOS

Eftersom det verkar vara oklart vad hypnos egentligen är kanske vi kan få större klarhet genom att fundera över motfrågan "Vad är hypnos inte?" Detta leder till ett spännande kapitel: alla myter och konstiga föreställningar om hypnos. Här hoppas jag reda ut några av dessa.

Är hypnos farligt? - Nej

Kan jag fasta i hypnos? - Nej

Är det en quick-fix? - Nej

Finns det några biverkningar? - Nej

Tappar jag kontrollen? - Nej

Har hypnotisören magiska krafter? - Nej

Sover jag när jag är i hypnos? - Nej

Är jag medvetslös? - Nej

Blir jag en viljelös Zombie? - Nej

Kan jag bara tala sanning? - Nej

Tappar jag minnet? - Nej

Avslöjar jag hemilgheter - Nej

Tillåt dig upplevelsen av hypnos!

KARTAN ÄR INTE VERKLIGHETEN

Varje människa bär på sin unika karta av världen formad av våra upplevelser och erfarenheter. De består rent fysiskt av kopplingar och strukturer av neuroner i hjärnan och vi navigerar genom livet med hjälp av dem.

 

De är inte sanna men de är användbara! Ju fler människor som delar liknande kartor desto lättare blir det att samarbeta och umgås. Vi kan kalla det kulturer eller världsbilder.

Även om vår bild av världen, kartan, inte är sann så är det den enda verklighet vi kan förhålla oss till. För min personliga sinnesro har det varit väldigt positivt att lägga in vetskap om detta i min karta. Det gör att jag ofta ifrågasätter tankar, känslor och reaktioner. Vår tolkning kan vara likadan som verkligheten och därigenom sann men sannolikheten för detta är faktisk nästan alltid låg.

 

ORO, RÄDSLA & ÅNGEST UTGÅR SÄLLAN FRÅN VERKLIGHETEN

Jag skulle säga att 90% av våra problem handlar om vår karta - vår tolkning av verkligheten. Därför behöver vi redskap för att förändra kartan. Genom att använda det hypnotiska tillståndet sker detta mycket lättare eftersom vi då kommer i kontakt med de strukturer i hjärnan som behöver förändras.  Först då är hjärnan mottaglig för terapeutiska tekniker i syfte att skapa nya och mer fruktbara platser på kartan.
 

Det finns många tekniker som vi inom komplementär och alternativ vård får erbjuda och om vi gör ett bra arbete tillsammans kan det absolut ske att problem löser upp sig. På sidan om TEKNIKER kan du läsa om några av de tekniker jag använder i min praktik med klienter.

Center Gradient Transparent

HYPNOSTERAPI ÄR ATT BETJÄNA I SYFTE ATT SKAPA SKILLNAD SOM GÖR SKILLNAD

"Skillnaden som gör skillnad" är ett uttryck som återkommer till mig igen och igen. Det är min ledstjärna i arbetet med allt här i livet. Egentligen betyder det samma sak som: "Om något inte fungerar, prova något annat" och "Om du fortsätter göra samma sak kommer du att få samma resultat". En mental coach skulle fråga "Vad behöver hända för att..?"

 

Mitt fokus ligger hela tiden på att först hitta aspekten på klientens karta som behöver förändras och sedan ge den förändringen bra förutsättningar att ske så att kartan kan ritas om. Utgångspunkten eller kompassen för mitt sökande finns i de olika teknikerna och teorierna som jag har lärt mig. Det kan handla om att ändra perspektiv eller "hur" problemen uttrycker sig. Alla fall är unika och bör bemötas med vänlighet och respekt!

HYPNOSOPTIMERAD MENTAL TRÄNING

Så skulle titeln till en reklamkampanj från mig kunna se ut. Vi kan exempelvis använda hypnos för att förstärka vår potential att lyckas med våra uppsatta mål när vi övar på mentala processer. Vi kan exempelvis öva på att minska stress, hantera ångest och fobier eller helt enkelt skapa resurser för att leva ett meningsfullare liv. Du behöver inte bli en annan person - du kan istället vara ditt bästa jag.

Genom att träna vår hjärna på att ändra våra tankar - bilder, ljud och förnimmelser - med hjälp av hypnos så förändrar vi ofta känslan radikalt. Det som tidigare var farligt, svårt eller oöverkomligt blir plötsligt lugnt, enkelt och hanterbart. Vi skulle faktiskt kunna kalla detta hypnosoptimerad mental träning!

 

Om du blir nyfiken på att uppleva en session kan du boka en tid för hypnos hos mig.

 

HYPNOSTERAPI BORDE HETA HYPNOSOPTIMERAD TERAPI

HJÄRNVÅGORNAS TILLSTÅND

Vad är hypnos ur hjärnans perspektiv? När man utbildar sig inom ämnet får man snabbt lära sig om olika typer av hjärnvågor och och vilka sinnestillstånd som hänger ihop med dessa. (Hjärnvågor handlar om hastigheten på den elektriska aktiviteten i hjärnan.)

De ser ut enligt följande:

 • Beta - Full vakenhet - Full Medvetenhet - "Man är ute och betar"

 • Alpha - Lätt meditation med god kontakt till verkligheten -
  "Alpha är det första tillståndet av avslappning"

 • Theta - Djup meditation med god kontakt till vårt Omedvetna sinne (drömlogiken) - "Theta" tillstånd behövs för djupare förändring"

 • Delta - Djup sömn - Ingen medvetenhet alls - "Här vill man inte delta"

I hypnos surfar du säkert på hjärnvågor

Lägg märke till att jag i slutet av varje tillståndsförklaring skrivit en liten minnesanteckning för att komma ihåg namnen. Notera gärna också att jag medvetet försökt att göra dem lite roliga så att mitt belöningssystem ska gå igång. Detta gör processen av inlärning blixtsnabb i jämförelse med att traggla gång på gång.

 

När man coachar någon under hypnos är det oftast Alpha och Theta som används beroende på vad som ska utföras och vad klienten känner sig bekväm med.

ALPHA

- Du har säkert sett slalomåkare stå i backen och blundande föreställa sig hela det kommande åket innan de kastar sig ner för backen. Eller höjdhopparen som lever sig igenom hela hoppet innan de tar sats. Det är troligen två exempel på lätt trance i Alpha - ett utmärkt tillstånd för enklare instruktioner till det omedvetna sinnet.

THETA

- Du har troligen även varit med om folk som säger jättekonstiga saker när de håller på att somna. Det är troligen exempel på att de nått tillståndet där Thetavågor dominerar - ett utmärkt ställe för att komma i kontakt med djupt omedvetna övertygelser och värderingar.

bottom of page