top of page
Vad är hypnos? Skillnaden som gör skillnad - på alla sätt.

VAD ÄR HYPNOS?
SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNAD

Vad är hypnos? - Frågan utan svar

Hypnos - ett gåtfullt fenomen men samtidigt helt naturligt. Den största gåtan är nog att ingen vet vad begreppet egentligen betyder eller innebär. Det finns inte någon samsyn vilket skapar både meningsskiljaktigheter och möjligheter till egna tolkningar. 
 

På den här sidan fokuserar jag på hypnos som begrepp och några av de vanligaste tolkningarna. Om du vill lära dig mer om hur hypnos kan vara användbart terapeutiskt eller vid vård rekommenderar jag att du läser sidorna om Gaffa Art samt Hypnosterapi. 

 

Så vad är hypnos egentligen? Med nyfikenhet och engagemang ska jag här försöka mig på en sammanställning som jag hoppas reder ut begreppet för oss båda. Vår resa kommer att passera följande hållplatser:

 

 • Olika sätt att förklara hypnos

 • Myter och missförstånd

 • Hur fungerar hypnos

 • Lagbokens syn på hypnos

 • Vad händer i hjärnan vid hypnos

 • Lösenordet för att lära sig effektivt och hamna i hypnos

 • En kortfattad historik

 • Information om hur du bokar tid för hypnosterapi hos Gaffa Art

Center Gradient Transparent

Hypnos enligt Google?

Jag ville inledningsvis hitta så många tolkningar som möjligt av hypnosbegreppet. Detta ledde till en snabb sökning på google och bland de 10 första resultaten hittade jag bland annat följande: 

 

"Hypnos är ett samlingsnamn för olika metoder att försätta sig i ett speciellt medvetandetillstånd som kallas trance."

Källa: https://www.doktorn.com

 

"Hypnos är ett tillstånd som alla människor har erfarenhet av, vare sig det är i form av en intensiv koncentration på en uppgift, titta på en film eller du håller tal eller i form av en mer meditativ avkoppling under vila eller i samband med en monoton aktivitet som bilkörning eller jogging."

Källa: https://www.unestaleducation.se

 

"Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), "sömn") är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus, samt metoden att uppnå detta tillstånd."

Källa: https://sv.wikipedia.org

Hypnos verkar vara både ett tillstånd och en metod.

Lagbokens indirekta tolkning

För att gräva ännu djupare tog jag reda på vad lagboken har att säga om hypnosbegreppet. Där borde rimligen någon sorts legitimitet finnas - om inte direkt så indirekt.

 

Jag hittar ordet hypnos omnämnt en gång. I patientsäkerhetslagen kap 5 finns en uppteckning av vad man inte får göra om man inte är hälso- eller sjukvårdspersonal. Här likställs hypnos med ett tillstånd av bedövning.

 

Medvetandetillstånd eller metod för behandling?

 • Webbsidan som representerar den etablerade vården ser det som en metod och därmed terapiform. 

 • Den mentala träningens fader, Lars-Erik Uneståhl, och hans organisation konstaterar att det handlar om ett alternativt mentalt tillstånd. 

 • Wikipedia utgör en god medlare genom beskedet: Båda har rätt.

 • Lagboken verkar indirekt betrakta hypnosen som en form av tillstånd.

Spännande verktyg för livet

Hur förklarar jag begreppet hypnos? Jag ser det som ett effektivt och spännande tillstånd/verktyg för hantering av livets alla möjligheter/utmaningar. Inför varje uppgift i livet behöver vi avsätta tid för inlärning, reflektion och övning.

 

Vi lär oss inte spanska på en halvtimme och vi kan inte hantera en långtradare med släp utan övning.​ ​Vi behöver lära oss, bearbeta det inlärda och sedan träna, både fysiskt och mentalt, för att klara våra livsuppgifter. 

Ett effektivt barnasinne

Barn upp till ungefär 6-års ålder har en medfödd avsatt tid för utbildning i ämnet "livet". Naturen har dessutom sett till att barn helt automatiskt befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd under de åren. En kreativ lekfullhet:  

 

 • där alla möjligheter finns

 • där vi blir mer öppna för nya idéer och suggestioner

 • där de blandar ihop lek med allvar och fantasi med verklighet.​

 • där de kommer i kontakt med sina inre resurser som passar utmärkt för just inlärning, reflektion och övning.

 • där de kan skapa "skillnader som gör skillnad" inför deras framtid.

 • som passar perfekt för livslångt lärande.

Ofta funkar hypnos när vi vill nå nya höjder

Om nu detta innebär hypnos kan man undra: Vem har utfört hypnosen?

​Givetvis ingen alls - vi har det i oss från födseln och vi kan absolut hitta tillbaka vid behov.

Image by Milad Fakurian

Myter och förutfattade meningar

Vi kanske kan få större klarhet om begreppet genom att fundera över vad det INTE innebär. Detta öppnar upp en annan spännande värld: den som innehåller alla myter och konstiga föreställningar om hypnos. Här hoppas jag kunna reda ut några av dem. 

Är hypnos farligt? - Nej 

Kan man fasta i hypnos? - Nej 

Kan det vara en quick-fix? - Nej 

Finns det några biverkningar med hypnos? - Nej 

Tappar jag kontrollen? - Nej 

Är alla mottagliga för hypnos? - Ja 

Har hypnotisören/ terapeuten magiska krafter? - Nej 

Sover jag när jag är hypnotiserad? - Nej 

Är jag medvetslös? - Nej 

Blir jag en viljelös Zombie? - Nej 

Kan jag bara tala sanning? - Nej 

Blir jag en annan person? - Nej 

Tappar jag minnet? - Nej 

Kan alla bli hypnotiserade? - JA 

KIA - Lösenordet till självhypnos och lärande

Det hypnotiska tillståndet inträffar helt automatiskt när något av följande sker: 

 

 • KÄNSLOR - När känslor väcks inom oss skapas ett fokus som gör att vi lär oss fort. Framför allt om känslan är bra.

 • INTRESSE - När vi är intresserade aktiveras fler neuron i hjärnan vilket skapar störra möjlighet för nya hjärnkopplingar - ny kunskap.

 • AVVIKANDE - Vi har alla en tendens att lägga märke till det som är avvikande - det som bryter mot mönstret.

Men hur gör man om man:

 

 • inte får någon lust eller annan känsla?

 • inte är intresserad?

 • inte tycker att uppgiften man har framför sig är avvikande?

Det finns ett lösenord till din hjärna - KIA.

Personligen brukar jag använda förkortningen KIA som lösenord till hjärnan. KIA är första bokstaven i de tre magiska nycklarna ovan: känsla, intresse och avvikande. Jag ser det faktiskt som koden för all form av inlärning.

 

Jag använder koden genom att se till att kriterierna uppfylls!!! På samma sätt som jag har lärt mig att använda tvättmaskinen, laga mat, planera mitt arbete... När jag vet hur hjärnan fungerar kan jag använda mig av den! KIA får helt enkelt hjärnan att vifta på svansen och effektivt ta in ny kunskap (nya upplevelser) oavsett vad det gäller.

 

Här kommer en god nyhet: Vi har alla förmågan att väcka dessa parametrar inom oss genom vår medvetenhet. Detta innebär att både du och jag kan försätta oss i det effektiva hypnostillståndet - självhypnos - och lära oss nya saker. 

Center Gradient Transparent

Hur fungerar hypnos?

Som redan konstaterats ovan befinner vi oss i hypnos under vår uppväxt. Vi blandar lekfullt ihop fantasi med verklighet. Detta ser jag som ett tungt skäl till att hypnos fungerar tack vare att vi tillåter oss upplevelsen att något är på riktigt.

 

Problemen uppstår när vi börjar tro på de upplevelser som inte är sanna och dessutom dåliga för oss. Om du exempelvis har upplevelser av dålig självkänsla, fobier, oro etc så är din upplevelse av detta helt sann. Däremot behöver din upplevelse inte vara sanningen. 

 

Om du upplever problem kan du behöva söka hjälp av en terapeut eller läkare. Min uppgift som hypnosterapeut blir då att flytta din uppmärksamhet från den dåliga upplevelsen och till sådant som skapar gynnsamma nya upplevelser samt bra nya känslor.

 

Den nya upplevelsen förändrar sedan betydelsen av problemet. Detta kan skapa plats för en skön känsla av frihet. 

Du kan tillåta dig upplevelsen av hypnos genom din tankar

Du inser säkert nu att det är du själv som tillåter dig att bli hypnotiserad. Även när du går in i hypnos med hjälp av en hypnotisör är det du själv som aktiverar den hypnotiska processen.

 

Du har full kontroll på upplevelsen!

Det kan ta lite tid att förstå hypnotiska upplevelser

Tyvärr blir många rädda att de ska förlora just kontrollen under hypnosen. Det kan behövas en dos av tillit när man kastar sig ut i det okända. När man väl släpper sargen och tillåter hypnos att infinna sig ökar känslan av kontroll. Man kommer också i kontakt med oanade resurser i vårt undermedvetna sinne. Detta leder i sin tur till en fördjupad kommunikation mellan vårt medvetna och vårt undermedvetna sinne.

 

Eftersom alla människor är olika behöver vi hitta våra egna unika metoder för att hamna i hypnosens underbart kreativa värld.

Det hypnotiska tillståndet genom tiderna

Gränslandet mellan sömn och vakenhet har i alla tider använts för olika kreativa uppgifter och kommunikation. Drömtempel, labyrinter, spådomar och inte minst i religösa sammanhang. Men ordet hypnos ingick inte i ordlistan.

 

Psalmsång, mantran och ljudet av vågor har genom sitt monotona ljud försatt människor i trans. Ofta i syfte att skapa en enad världsbild.

 

Tänk exempelvis på att det under flera hundra år var en sanning att den svenska kungen var tillsatt av Gud. I förlängningen gjorde detta att tusentals bondpojkar dog under blodiga strider för att ära Gud i höjden.

 

I mitten av 1800-talet dök plötsligt ordet hypnos upp. Då förknippat med olika grader av trance inom sjukvård. Bland pionjärerna inom detta kan nämnasden brittiska läkaren James Braid och Étienne Félix d'Henin de Cuvillers som var först att använda begreppet. 

James insåg att ordet hypnos, som betyder sömn på grekiska, inte alls var adekvat i sammanhanget och örsökte då byta ordet mot monoideism. (Som innebär full fokus på en idé - en tanke). Tyvärr var han för sent ute, begreppet hade redan spridit sig till breda kretsar och blivit etablerat! 

 

​Det vi idag kallar hypnos innebär ett naturligt sinnestillstånd som vi befinner oss i flera gånger dagligen. Något som givetvis gäller alla tidigare generationer också. Även de har: 

 • varit i gränslandet mellan full vakenhet och sömn

 • varit uppslukade av en uppgift och glömt bort tid och rum

 • trott på sina orostankar och rädslor

 • hitta nya lösningar och kreativitet

 

Det är med andra ord ingen nyhet och egentligen självklart att de olika hypnotiska tillstånden har använts genom åren av: präster, musiker, magiker, medicinmän, idrottare, legitimerad vårdpersonal, samurajer, bergbestigare, kvacksalvare, föräldrar... 

Självhypnos är en naturlig egenskap hos oss alla!
Center Gradient Transparent

Är hypnos och hypnosterapi lagligt?

Den enda lag som innehåller information om detta är patientsäkerhetslagen 5 kapitlet där vi kan läsa följande: 

 

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: 

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos. 

 

Enligt svensk lagstiftning får jag alltså hjälpa eller behandla någon om jag inte använder hypnos som bedövningsmedel - vilket jag absolut inte gör.

 

Svaret på rubriken är JA - så länge jag följer ovanstående lagstiftning.

 

Jag konstaterar samtidigt att lagen likställer hypnos med ett mentalt tillstånd - "något man kan vara under". 

Surfa på dina hjärnvågor

Vad innebär hypnos från hjärnans perspektiv? När man utbildar sig inom ämnet får man tidigt lära sig om olika typer av hjärnvågor.

 

Hjärnvågor handlar om hastigheten på den elektriska aktiviteten i hjärnan samt vilka sinnestillstånd som skapas av dem. Tillstånden innebär olika grad av vakenhet/sömn vilket även innebär djupet av hypnosen.

Vilken hjärnvåg du surfar på för tillfället avgör hur hjärnan tolkar och bearbetar informationen från våra sinnen. Det gäller att surfa på rätt våg vid rätt tillfälle!! :-) 

 

Här följer en sammanställning av de vanligaste hjärnvågorna:

 • BETA - Full vakenhet - Full Medvetenhet - "Man är ute och betar"

 • ALPHA - Lätt meditation med god kontakt till verkligheten - "Alpha innebär det första tillståndet av avslappning"

 • THETA - Kallas även flow!! Djup meditation med god kontakt till vårt Omedvetna sinne (drömlogiken) - "Theta" tillstånd behövs för djupare förändring"

 • DELTA - Djup sömn - Ingen medvetenhet alls - "Här vill man inte delta"

I slutet av varje förklaring har jag skrivit en liten minnesanteckning, inom citationstecken, för att hjälpa mig komma ihåg namnen på hjärnvågorna.

 

Jag har medvetet använt KIA vilket triggat en härlig dusch av dopamin från mitt belöningssystem. Detta gör processen av inlärning blixtsnabb och min hjärna viftar glatt på svansen. Minnet är förknippat med glädje, lust och en dopaminkick som stärker min självkänsla! 

Hur fungerar hypnos ur hjärnans perspektiv?

Alpha - Tillstånd för kreativitet

- Du har troligen sett slalomåkare stå i backen och blundande föreställa sig hela det kommande åket innan de kastar sig ner för backen. Eller höjdhoppare som lever sig igenom hela hoppet innan de tar sats. Detta är troligen två exempel på lätt trance i Alpha - en utmärkt hjärnvåg för enklare instruktioner till vårt omedvetna sinne.​​ 

 

Theta - Tillstånd för drömmar

- Du har troligen även varit med om folk som säger jättekonstiga saker när de är på väg in i sömnens rike. Eller människor som gått i sömnen. Med stor sannolikhet är dessa personer i det tillståndet där Thetavågor dominerar. 

Image by Milad Fakurian

Hypnos är ett kraftfullt verktyg

Om vi utgår från att det rör sig om både en metod och ett sinnestillstånd så borde följande stämma: 
 

 • Hypnosmetoder (induktionerna) kan skapa ett bra tillstånd för att skapa skillnad.

 • Hypnostillstånd i sin tur kan skapa förutsättningar för att skapa skillnad. 

 • Hypnostillstånd är dessutom ofta en perfekt utgångspunkt för att bygga nya hjärnkopplingar.


Om du inte lyckats skapa den förändring du önskar kan faktiskt användandet av hypnos vara den pusselbit som saknas - "Skillnaden som gör skillnad". 

Boka tid hos Gaffa Art

Du får själv avgöra om jag lyckades svara på frågan om vad hypnos är. Min förhoppning är att jag i alla fall har väckt en nyfiken på vad hypnos kan göra för dig.  

Om du vill fortsätta utforska dina möjligheter är du alltid välkommen att kontakta mig eller boka en tid för hypnosterapi hos Gaffa Art.

 

Min mottagning ligger i centrala Stockholm men du kan även boka en tid Online. Varmt välkommen!

Mats Gaffa Karlsson - Hypnosterapeut
bottom of page