top of page
Hypnosterapeut med många terapimetoder inom alternativ terapi

TERAPEUTISKA VERKTYG HOS GAFFA ART

FÖRSTÅELSE, INSIKT & LÄKNING

Om en metod fungerar för min klient är rätt metod!  De orden är min ledstjärna och anledningen till att jag har en stor verktygslåda av terapeutiska verktyg och tekniker i mitt arbete inom alternativ terapi.

 

På den här sidan hittar du en enkel översikt av några av mina intervention/metoder/verktyg. Flera av dem är faktiskt användbara som egenvård eller "mental hygien".

 

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med mig via kontaktformuläret på startsidan

MINA TERAPEUTISKA VERKTYG

Center Gradient Transparent

HAVENING

Haveningteknik är effektivt för att hantera stress, trauma och andra känsloreaktioner genom att neutralisera reaktioner och betingning i nervsystemet.

Havening är framtagen av Dr Ronald Ruden och bygger på sensorisk beröringsterapi.  Genom kroppslig beröring skapas en deltavåg i hjärnan som i sin tur skapar en avpotensiering i de delar i amygdala som ansvarar för den oönskade känsloreaktionen.

 

Klienten kan sköta beröringen själv eller få hjälp av en terapeut. Havening kan ge varaktiga resultat efter 1-3 sessioner. 

 

Internationellt används Havening® som fristående behandlingsmetod. Bl a som Första Hjälpen och komplement till KBT, samtalsterapi, hypnoterapi, massageterapi, transaktionsanalys och behandling av posttraumatisk stress. 

 

Jag är Certifierad Havening Practitioner via www.havening.org

Certifierad Havening Pratitioner i Stockholm
Havening - stressänkande teknik som du kan göra själv
Havening kan enkelt sänka din stress

NLP - COACHING & HYPNOS

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är en samling teorier, modeller och tekniker kring "hur saker och ting fungerar". Den är framtagen av John Grinder och Richard Bandler under början av 70-talet då de studerade hur människor som lyckas gör; kroppsspråk, ordval, känslolägen...

 

De studerade bland annat gestaltterapeuten Fritz Pearls, familjeterapeut Virginia Satir och hypnosterapeuten Milton Ericson. 

 

Man kan säga att NLP handlar om inlärning på hjärnans eget språk - enligt hjärnans egna villkor!!

Teknikerna kan användas till förändring av tankar, känslor och beteenden inom många olika områden: personlig utveckling, utbildning, försäljning, terapi, idrott...

Jag är Diplomerad Hypnos & NLP Coach av Praesto Training & Certifierad NLP-practitioner genom Richard Bandlers Society of NLP.

NLP Practitioner genom Sociaty of NLP
Image by Omer Salom
Center Gradient Transparent

THE WILLINGNESS LADDER

Inom mindfulness finns en "formel för lidande" som brukar kallas "den optimala ekvationen": Problemet x Motståndet = Lidandet

Ekvationen belyser egentligen det faktum att den största delen av vårt lidande kommer från motståndet och motviljan att acceptera de problem vi har. När vi släpper motståndet skapas utrymme för en ordentligt sänkt stressnivå.

 

Vägen till att släppa motståndet går genom att genomskåda illusionen av våra tankar och inse att de inte är verklighet. Detta leder i sin tur till att nervsystemet blir lugnare och vår stress sjunker. En tanke är nästan alltid en mental bild eller någon form av inre dialog.

 

Den brittiske terapeuten Howard Cooper har tagit fram en terapimetod bestående av 6 frågor. Frågorna guidar klienten till att genomskåda illusionen av problemet och släppa motståndet.

 

Första frågan är "Vill du ha det här problemet?" och den sista "Kan du se fram emot att uppleva det här problemet igen?".

Det påminner om "kognitiv beteendeterapi KBT på speed".

Du hittar mer information på Howards sida om metoden

The Willingness Ladder kan förändra din syn på dina upplevelser
Center Gradient Transparent

THE PSYCHOLOGICAL ILLUSION MODEL

På samma sätt som vi kan dras med i en film och uppleva att det är på riktigt kan vi dras med i våra tankar. 
Om vi exempelvis funderar över ett jobbig händelse i det förflutna kan vi ställa oss frågan: "Upplever jag händelsen igen eller upplever jag att jag har en tanke om händelsen?"

Denna lilla skillnad i upplevelse kan faktiskt skapa större skillnad än man anar. 

Om du är nyfiken är du varmt välkommen att prova. 

Metoden är framtagen av den norske terapeuten Jørgen Rasmussen. https://provocativehypnosis.com/

Image by Nick Andréka

TAPPING TERAPI - TTT

Den variant av Tapping jag använder kallas TTT - Trauma Tapping Technique och är utvecklad av organisationen Peaceful Heart Network. 

 

TTT är en vidareutveckling av de tidigare formerna: EFT (emotional freedom technique), mindful tapping och TFT (tankefältsterapi). Likt Haveningtekniken är detta en effektiv teknik för att snabbt ta hand om trauman och stress. Det är en busenkel teknik att lära sig och den kan göra underverk för stress på alla nivåer.

 

Mina vänner i Peaceful Heart Network arbetar med att sprida TTT och andra terapimetoder runt hela världen och jobbar ofta akut i krisdrabbade områden. Exempelvis Rwanda, Nepal, Kongo, flyktinglägren på Lesbos, Sierra Leone etc. 

 

Lär mer på deras hemsida där du även kan lära dig TTT för självhjälp: Peaceful Heart Network

Fjärilar
Center Gradient Transparent

SUGGESTIONSTERAPI UNDER HYPNOS

Detta är det som de flesta förknippar med hypnos. Du slappnar av och terapeuten sitter och berättar en massa metaforer och historier som på något mystiskt sätt hjälper dig att upptäcka nya vägar inom dig själv och ditt undermedvetna.

 

Det är ofta väldigt avkopplande och läkande att gå ner i en djup avslappning och jag brukar göra detta med musik i bakgrunden och i hörlurar. Det är som en mindfulness meditation med ett tydligt mål i siktet.

 

Jag är Diplomerad Hypnosterapeut av SSEAH

Koppla av med musik

MINDFULNESS & MEDITATION

Kallas också "Medveten närvaro i nuet" och är ett förhållningssätt som handlar om att vara medvetet närvarande i nuet - att medvetet rikta fokus mot här och nu istället för mot framtiden eller dåtiden Oftast sker processen genom någon form av meditation med fokus på att helt enkelt observera det som går att observera just nu - utan att döma. Att odla ren nyfikenhet på sin omvärld men också på sin inre värld - tankarna och känslorna som väcks. 

Jag uppskattar följande metafor:

Det finns en trädgård där vi kan mötas utan filter, en trädgård där vi kan vara oss själva. In till trädgården finns det 9 grindar. De leder till samma ställe men vi behöver alla välja den grinden som hjälper oss in. Grindarna är följande: 
 

1. Acceptans - av allt som är just nu eftersom det redan är. 

2. Nyfikenhet - på allt som är just nu och hur det utvecklas.

3. Att inte döma - eftersom allt har en historia som vi inte vet något om och dömande hjälper oss aldrig framåt i livet.

4. Att släppa taget - om allt som vi inte kan påverka just nu.

5. Tålamod - att se tiden an och lägga märke till vad som är.

6. Tillit - att det blir som det blir vilket är det enda vi kan vara säkra på.

7. Icke-strävan - får oss att öppna ögonen för de utgångspunkter som finns i nuet, istället för att tro att det kunde vara på något annat sätt - nu!

8. Tacksamhet - att få vara en del av allt som är givet just nu.

9. Generositet - får oss att inse att vi är en del av något större.

 

Genom "medveten närvaro i nuet" upplever många minskad stress då de släpper taget om sitt dömande och istället odlar en acceptans baserad på medveten närvaro.

 

Andas in lugn - Andas ut stress.

 

Jag är Diplomerad Mindfulnessinstruktör utbildad av Mindfulnessgruppen 

Mindfulness - medveten närvaro med det som är!
Toning

HUMAN GUIDE

HumanGuide är egentligen ett personlighetstest för att hjälpa människor förstå sig själva och andra. Det är ett, i mitt tycke, flexibelt system som är mycket användbart och därför hör hemma på listan över terapimetoder.

Genom att dela in våra motivationer (eller behov) i 8 boxar (kategorier) får man en översiktlig bild av hur vi människor fungerar och vad som motiverar oss. Givetvis får vi även reda på var vår utvecklingspotential finns och vad vi kan behöva jobba på för att få de resultat vi vill ha i livet.

HYPNOS & HumanGuide​

Just nu håller jag och Rolf Kenmo, grundare av HumanGuide, på att ta fram ett koncept som kombinerar testet med hypnos.

 

  • Första steget är att göra testet och får en förståelse för sig själv.

  • Andra steget är att gå i hypnosterapi 1-3 gånger och utgå ifrån resultaten från testet.

 

Vår förhoppning är att snabbt och effektivt kunna hjälpa dig och samtidigt ge dig nycklar för att leva ett innehållsrikt liv.

 

Kontakta mig om du är intresserad av att prova konceptet!

 

Läs mer om HumanGuide

Image by Kyle Glenn

THE SWAN

Visste du att man kan prata med sitt undermedvetna med hjälp av handen och fingrarna? Den skotske hypnotisören Bob Burns har tagit fram en kul teknik (the Swan protocol) där man gör just det. I andra sammanhang kallas den här typen av metod för ideomotoriska signaler. Låter det flummigt? Japp!! Är det kul? Japp!

 

Jag har bland annat tagit bort tinnitus och sömnparalys från klienter med "svanen". Obegripligt och mycket roade. Hör av dig om du vill göra en session med The Swan!!

Jag är Diplomerad i The Swan Protokoll av Bob Burns Hypnotherapy

Image by Saad Chaudhry
bottom of page