top of page
Känslor kommer och går som vågorna på ett hav. Med hypnos mot ångest kan du hitta ett inre lugn i stormen.

HYPNOS MOT ÅNGEST

KAN MAN SKAPA INRE FRIHET?

Ångest, rädslor, oro och stress kan verkligen ställa till det för oss människor. Även om känslorna kan kännas väldigt obehagliga vet de flesta av oss om att de försvinner efter en stund. Trots detta dras vi ofta med i den jobbiga känslan och blir rädda för att ångesten aldrig ska ta slut - att den ska bli kronisk.

 

Det är lätt att våra starka känslor spelar ut hela sitt register av amygdalareaktioner med fight or flight-reflexen i täten. För att förbättra vårt mående söker vi då förtvivlat efter något som kan hjälpa oss att få tillbaka självkontrollen och lindra ångesten. 

Husläkarmottagningarna landet runt får ta emot många personer som lider trauman, social fobi, ångest, depression etc. Ett flertal får hjälp efter några sessioner hos en psykolog eller med hjälp av medicinering. 

 

Tyvärr är det vanligt att några inte får den hjälp de behöver. Då söker de sig ofta istället till oss alternativa terapeuter för att få hjälp att bearbeta sina problem - panikångest, tankemönster, nervositet och ångest.

På den här sidan ger jag min syn på hur våra känslor, ångest och missbruk fungerar och hur man kan förhålla sig till problem inom dessa områden. Syftet är att du ska kunna förstå och förändra dina reaktioner och därigenom ges möjlighet att få tillbaka din självkontroll och må bättre.

Vi som är alternativa terapeuter lyder under andra lagar och förordningar vilket är viktigt för dig att känna till. Du läser mer om detta på sidorna om hypnos och hypnosterapi. Kom ihåg att - ALLTID - vända dig till den etablerade vården med dina problem innan du kontaktar en alternativ terapeut. 

Center Gradient Transparent

FRI FRÅN RÄDSLA FÖR ÅNGEST MED LIDANDETS MATEMATIK

Innan vi går in på vad känslor, ångest och missbruk är och hur de fungerar vill jag presentera en fantastisk ekvation som jag hämtat från Mindfulness. Den förklarar väldigt enkelt var lidande oftast kommer ifrån, och det är kanske inte alltid som vi först tror.

UPPLEVELSEN x MOTSTÅNDET = LIDANDET

 • Upplevelsen: Hela livet består av situationer som skapar upplevelser. Vi tar in dem via våra sinnen och de i sin tur startar olika responser inom oss - känslor, tankar och beteenden. Dessa reaktioner bygger på våra tidigare erfarenheter vilket förklarar varför alla, nästan alltid, har olika upplevelser av samma situation.
   

 • Motståndet: När vår upplevelse innehåller någon form av obehag brukar vårt alarmsystem gå igång och vi försöker slåss, fly eller spela döda. Vi mobiliserar helt enkelt ett kraftigt motstånd mot upplevelsen.
   

 • Lidandet: Problemet är att upplevelsen finns inom oss och det är svårt att slåss, fly eller spela döda i förhållande till vår egen inre teater. Därför försöker vi på alla sätt undvika och bli av med de känslor, tankar och beteenden som orsakar obehaget. Ju mer vi försöker desto starkare reagerar alarmsystemet och lidandet ökar.

Hypnos mot ångest kan skapa en skön balans i livet!

Det vi upplever betyder egentligen ingenting innan vi placerat dem i en kontext. Oftast är denna kontext vårt liv och våra erfarenheter från igår till långt tillbaka i tiden. Hjärtklappning kan exempelvis betyda att du är rädd eller att du är kär eller att du behöver träna upp din kondition eller...

När det vi upplever flyter ihop med vår historia bildas meningen med händelsen - vår upplevelse!!

Som du ser så skapar alla tre stegen känslor inom oss.

 

 • Upplevelsen kanske gör dig rädd.

 • Motståndet kanske i sin tur gör dig ännu mer rädd då du inte klarar av att kontrollera rädslan.

 • Lidandet skapar kanske sedan en känsla av misslyckade och dålig självkänsla, vilket kan leda till depression.

 

LÖSNINGEN UTAN MOTSTÅND

Enligt ovanstående ekvation så kan lösningen på många mentala och psykologiska problem är faktiskt vara att minska på motståndet. När vi tillåter oss den obehagliga upplevelsen av en tanke, känsla eller beteende lugnar sig alarmsystemet vilket oftast leder till att även obehaget minskar. Det räcker bra med känslan från själva upplevelsen!!

 

Det finns massor att säga om den här teorin och det kan ta en stund innan tankarna sjunker in. När de gör det finns det en stor känslomässig lindring att vinna. Och medan det sker nu...passar det bra att jag berättar om våra två överlevnadssytem som tar hand om våra behov...så att du kan känna dig ännu tryggare och säkrare.

Du hittar mer information om överlevnadssystemen på sidan som kort och gott heter Hjärnan.

ALARMSYSTEMETS UPPGIFT - UPPLEVELSEN AV RÄDSLA 

När vi upplever faror, ångest eller hot går vårt stressystem igång. Amygdala ser till att kroppen producerar kortisol, adrenalin och noradrenalin för att förbereda oss på att slåss eller fly för livet. Fight or flight!!
 

(Vi har faktiskt två till ess i rockärmen om inget att dessa alternativ skulle fungera. Vi kan spela döda eller bli underdåniga.)
 

När systemet reagerar på riktiga faror är det guld värt för din överlevnad, men när det reagerar på tankar och känslor skapas onödiga rädslor, ofta kallat fobier.

BELÖNINGSSYSTEMETS UPPGIFT - UPPLEVELSEN AV BEGÄR

När vi upplever att vi behöver något för vår överlevnad skapas starka behov eller begär. Då produceras bl a dopamin som skapar ett enormt driv för att nå våra upplevda mål.

 

När systemet reagerar på det som verkligen är bra för oss är det guld värt för vår överlevnad. När det däremot reagerar på tankar och känslor skapas onödiga missbruk som gärna leder till beroenden.

ÖVERLEVNADSSYSTEMET 
PROS & CONS

Belöningssystemet
+ skapar bra beroenden och bruk för överlevnad.
- skapar beroendeproblematik och missbruk

Alarmsystemet

+ skapar strategier för överlevnad
- skapar fobier, trauman, oro och ångest.

Havening kan lösa upp problem i alarmsystemet
Center Gradient Transparent

KÄNSLOR - SIGNALER FRÅN VÅRT UNDERMEDVETNA

Båda dessa system kommunicerar med oss via våra känslor. Enligt en ofta använd teori av den amerikanske psykologen Silvan S.Tomkins har vi människor begåvats med nio grundkänslor. Sex av dessa står i tjänst hos alarmsystemet, två hjälper belöningssystemet och en sägs vara neutral. 

 • Alarmsystemet: Rädsla, Avsmak, Avsky, Äckel, Ilska, Sorg och Skam

 • Belöningssystemet: Nyfikenhet/Intresse & Glädje/Kärlek

 • Neutral: Förvåning
   

Du kan läsa mer om våra behov genom att exempelvis studera Maslows behovstrappa.

Bra känslor kan vara ett bra medvetet arbete

BALANSERA MEDVETET

Som du ser är det en väldigt stor obalans. Troligen för att vi ska uppfylla våra behov för överlevnad i rätt ordning.

 1. Undvika faror och skapa en trygg och säker miljö så att vi kan ägna oss åt...

 2. ...rekreation, mat, återhämtning, sex, vila...

Systemen är alltså förinställda på att prioritera "negativa" känslor, vilket sker automatiskt. En logisk handlingsplan för att skapa balans i nervsystemet är därmed att vi bör använda vårt medvetna sinne för att odla och använda våra positiva känslor. Kanske kan grundkänslan "förvåning" utgöra en brobyggare och hjälpa dig hitta nya inre resurser.

Toning

KAN MAN BLI FRI FRÅN ÅNGEST?

För att kunna försöka mig på ett svar behöver jag först reda ut:

Vad är ångest? Är inte det också en känsla? 

Man brukar säga att ångest inte är en egen känsla utan det man upplever när känslor kolliderar. När man gasar och bromsar samtidigt. Det innebär att det går åt en massa energi utan att man kommer någonstans. 

Min personliga erfarenhet av att få ångest är att det känns som rädsla för "konflikten mellan känslorna". Men upplevelsen är unikt för varje person vilket jag får bevis för genom mina klienter och deras berättelser.

KÄNSLOR ÄR SOM MOLN - DE PASSERAR

Känslor och ångest har en egenhet som är bra att känna till!! De är alltid övergående, de har en början och ett slut. ​

 

Detta innebär att om vi låter känslorna ha sin gång så kommer det att bli lugnt snart igen. Det kan vara svårt att lita på detta när vi känner att hjärtat slår, stressen ökar och bröstkorgen värker. Men våra känslor är som moln på himlen - de försvinner förr eller senare. Sedan kan tre olika saker ske.
 

 • Ångestmolnet försvinner och det blir sol igen tills nästa moln dyker upp.

 • Ångesten kan också komma tillbaka i form av ett nytt moln väldigt snabbt.

 • Vi bestämmer oss för att inte acceptera ångesten vilket leder till att vi tar med oss den vart vi än går

Att använda hypnos mot ångest är som att tillåta regnmolnen passera.

Tänk dig att du blir sur på att det regnar. Du bestämmer dig för att aldrig mer låta molnet störa dig och kastar ett rep runt molnet så du kan ha kontroll på det. Andra änden på repet knyter du fast runt midjan. Nu har du kontroll!!! Eller...?
 

Troligen kommer det att fortsätta regna i ditt liv...vart du än går!

Ett bra sätt att hantera ångest är faktiskt att låta den passera utan att agera på den. Det är lätt att säga men jag vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt göra. Kanske kan ekvationen ovan hjälpa dig skapa ny förståelse och en mer harmonisk upplevelse där du tidigare upplevde ångest. 

VAD VILL ÅNGESTEN BERÄTTA?

När din ångest slår till är det en signal från ditt undermedvetna att något inte står rätt till i ditt inre. Känslorna inom dig är i konflikt och ropar på en medlare som kan få slut på din inre strid. 

Center Gradient Transparent

HYPNOS MOT ÅNGEST & STRESS

Kan man använda hypnos för att må bättre och hantera ångest?

Enligt min erfarenhet kan terapi med hypnos, i första hand, hjälpa personer att hantera och genomskåda ångesten. Jag har även varit med om att ångesten har försvunnit helt på kort tid. 

Egentligen är hypnos inte så viktigt i sammanhanget och de flesta struntar i metoden och vill bara veta om det finns något effektivt sätt att hantera just deras ångest.  Det finns en massa olika sätt att arbeta med ångest så att den antingen försvinner eller går att leva med. ​

Som du säkert redan förstår så sitter problemen i det undermedvetna vilket gör att logik och vilja inte är så funktionella verktyg. Ditt undermedvetande behöver vara med om upplevelser för att ändra dina känslor. 

Hypnos är ett bra tillstånd för att komma i kontakt med ditt undermedvetna och skapa de upplevelser som behövs för att väcka ett inre lugn. Så mitt svar är JA - det kan fungera i syfte att bota ångest och kan även hjälpa dig bli fri från stress.

Behöver du hjälp och vill ha hjälp av mig så har jag många olika tekniker som kan vara verksamma.

 

På den här länken kan du boka tid på min mottagning i centrala Stockholm eller online.

Om du har fler frågor kan du kontakta mig. Varmt välkommen!!

bottom of page