top of page
Boka tid hos en hypnosterapeut -  i Stockholm eller Online.

HYPNOSTERAPEUT I STOCKHOLM & ONLINE

TERAPEUT, MUSIKER & PEDAGOG

Innan hypnos och hypnosterapi dök upp har mitt liv varit fyllt av musik. Jag har haft ynnesten att kunna försörja mig som musiker sedan 1986. Oftast har mitt arbete varit att spela klaviaturer och gitarrer med alla möjliga och omöjliga artister.

Idag känner jag tacksamhet inför att jag har fått chansen att upptäcka olika platser av världen som musikant; Japan, Svalbard, Singapore, Lofoten, Höga Kusten, New York...

Men vad vore allt detta utan de möten med människor jag haft. Upplevelser som berikat och utvecklat mitt liv. Närheten med publiken vid spelningar på pubar, nattklubbar och äldrevård. Och inte minst - samarbetet med alla eldsjälar som brinner för musiken.

I slutet av 90-talet blev jag erbjuden ett arbete som lärare på musikerutbildningen RML vid Birkagårdens Folkhögskola. Ett arbete som jag fortsatt med sedan dess och som verkligen berikat mitt liv.

Känslan är fantastisk av att få hjälpa medmänniskor att utvecklas, lära och blomma ut som professionella musiker.

 

Min upplevelse är att det finns stora likheter mellan läraryrket och arbetet med hypnosterapi. Mina klienter kommer ofta med problem som är inlärda, nästan alltid strategier från barndomen. Min uppgift blir att se till att de lär sig nya strategier som fungerar i deras nuvarande livssituation. 

Mats Gaffa Karlsson - terapeut, musiker och pedagog
Center Gradient Transparent

VARFÖR BLEV JAG TERAPEUT?

Min bana inom hypnos började när jag själv behövde hjälp och stod inför utmaningar. Trots besök både inom den traditionella och alternativa vården kunde jag inte hitta någon lösningen för mig.

 

Men sedan upptäckte jag kombinationen av medicinering och hypnos - vilket fungerade bra för mig. Genom att använda medicin för stabilisering av min inre kemi och hypnos för hantering av mina tankar, känslor och beteenden lyckades jag skapa en balans i livet.

Jag har personligen upplevt den avgörande roll vi KAM-terapeuter spelar som ett värdefullt komplement till den etablerade vården. Att själv ha varit i den hjälpsökandes situation har gett mig en djupare förståelse för andras behov och utmaningar.

 

HELANDE, ETIK OCH BALANS

Mitt mål som terapeut är att bistå andra att hitta sin egen unika väg till helande och balans. Därför är det extra viktigt för mig att följa de lagar som gäller och att agera efter etiska riktlinjer samarbetet med mina klienter. ​

Mitt starka intresse för personlig utveckling har gjort att jag idag är utbildad inom flera områden, däribland hypnos, mindfulness, andningsteknik, NLP och stress- och traumaterapi.

VAD GÖR EN HYPNOSTERAPEUT?

Många har förmodligen en bild av en hypnotisör som någon som knäpper med fingrarna och får en person att kackla som en anka eller glömma bort sitt eget namn. Den typen av hypnos kallas estradhypnos eller scenhypnos - vilket jag inte ägnar mig åt. Läs gärna mer om "Vad är hypnos?"

Som hypnosterapeut är mitt främsta mål är att guida mina medmänniskor på resan mot önskade förändringar i sina liv. Jag använder hypnos som verktyg för att guida mina klienter till en djup avslappning där de kan utforska och förändra oönskade beteendemönster, ta itu med rädslor eller bara hitta en ny balans i livet.

HYPNOS MED OMSORG

Det är viktigt för mig att påpeka att den hypnos jag utövar inte är någon sorts magi, manipulation eller kontroll av andra människor. Istället handlar det om omsorg - att skapa en trygg och tillitsfull miljö där du kan slappna av och låta ditt undermedvetna öppna upp för positiva förändringar.

  • Det är i rollen som hypnotisör jag bjuder in klienten till hypnos.

  • Det är i rollen som terapeut jag bistår klienten att skapa önskade förändringar i sitt liv​

Mats Gaffa Karlsson - Gaffa Art Hypnos

VÄRLDEN ÄR FULL AV HYPNOTISÖRER...

...vanligt folk som på olika sätt får oss att uppleva fantasi som verklighet, om så för en stund. Skådespelare, historieberättare, författare...

 

Kärleksfulla föräldrar som berättar godnattsagor, försäljaren som fick dig att köpa den där onödiga extraförsäkringen och de gångerna då du lär dig nya saker fort och enkelt.

 

Vi är alla hypnotisörer på något sätt!

Center Gradient Transparent

MINA CERTIFIKAT OCH DIPLOM

SVENSKA SKOLAN FÖR ETISK OCH ANALYTISK HYPNOS

Baskurs - Diplom

Diplomerad Tidigare Liv Terapi Terapeut

Ögonrörelseterapi & IDP - Kursintyg

 

PRAESTO TRAINING

Hypnos Grundkurs - Diplom

Diplomerad Hypnoscoach - Diplom

NLP-Practitioner - Diplom (NLP Coach)

INTERNATIONAL HYPNOTISTS GUILD

Art of Hypnosis - Certifierad

Speed Inductions - Certifierad

 

HAVENING TECHNIQUES

Metod för att hantera stress & trauma

Certifierad Havening Practitioner

TIMBO ENERGIMEDICIN

Kurs i personlighetsutveckling - Steg 1-3

LIFELINE (BOB BURNS) HYPNOTHERAPY 

The Swan Workshop - Diplom

HYPNOSIA

Lagar & Regler inom den terapeutiska verksamheten - Diplom

MINDFULNESSGRUPPEN

Diplomerad Mindfulnessinstruktör

 

STRESS & TRAUMAMODELLEN FÖR BEROENDEBEHANDLING

Grundkurs och fortsättningskurs - Diplom

ERIK OLKEWISCH

Grundkurs i Hypnos - Diplom

 

MEDVETEN ANDNING

Diplomerad Andningsinstruktör

AHTOLA VISION

Kurs i hypnostekniken Trance Morph

MOTTAGNING VID HÖTORGET I STOCKHOLM

De senaste åren har jag haft förmånen att hyra lokal hos och samarbeta med Thomas Boman på Basterapi. Thomas arbetar också med hypnosterapi men arbetar även med kognitivt inriktad terapi, parsamtal och har ett speciellt fokus på problem med alkohol.

Min förhoppning är att erbjuda dig en trygg och säker miljö där:

 

  • du kan slappna av och få en paus i vardagen

  • du får vara dig själv utan att bli bedömd eller dömd

  • vi tillsammans nyfiket kan utforska dina utmaningar och möjligheter

  • du kan komma i kontakt med dina inre resurser

  • du får möjlighet att förändra och förändras så att du kan dig hantera ditt liv

  • din personliga utveckling och välbefinnande får ta plats och växa

Gaffa Art Hypnos
Center Gradient Transparent

ALTERNATIV MEDICIN OCH HYPNOS - ETIK, JURIDIK & SÄKERHET

Att rätta mig efter svensk lag är en självklarhet i mitt arbete, både av omtanke, säkerhet och respekt för dig som klient men även för min egen skull - inte minst etiskt och moraliskt.

 

Jag är aktiv medlem i den ideella branschorganisationen International Hypnotists Guild - IHG - som vurmar för en etisk och trygg hypnosbransch för samtliga inblandade parter, oavsett vilken form av hypnos man använder sig av - alternativ, klinisk, estradhypnos...

NYA LAGRUMMET - GRATIS ONLINEKURS

Under hösten 2023 har vi inom IHG färdigställt en gratis onlinekurs med information kring lag och etik vid erbjudandet av hypnos- och KAM-tjänster. Kursen är granskad av juridisk expertis och erbjuds gratis till alla intresserade - både utövare, klienter och nyfikna. Du hittar kursen här - Nya Lagrummet.

ETISKA RIKTLINJER - SÄKERHETEN I FÖRSTA HAND

Etik handlar om hur vi bemöter varandra moraliskt och med respekt. Många yrkesgrupper har sedan lång tid tillbaka haft en så kallad hederskodex som beskrivit på vilket sätt yrkesutövningen skulle gå till. IHG har satt upp ett antal etiska regler eller riktlinjer vilka jag givetvis följer i min verksamhet med hypnosterapi.

Alternativ medicin eller etablerad vård? Klientens säkerhet är alltid prioritet nr 1!

BRA ATT VETA NÄR DU ANLITAR EN TERAPEUT...

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN CERTIFIERAD, DIPLOMERAD...?

Certifiering, diplomering och utbildningsintyg kan ibland vara förvirrande begrepp. Men lugn, låt mig reda ut begreppen!

 

Generellt sett betyder dessa termer att personen har genomgått en utbildning eller kurs. Men det kan lika gärna innebära en helgkurs eller en heltidsutbildning på tre år - dessa dokument visar endast på deltagande i någon form av undervisning.

 

LEGETIMATION & SKYDDADE TITLAR

En legitimation däremot betyder att personen har genomgått en utbildning som godkänts av Socialstyrelsen och därigenom ofta har tillåtelse att använda en "skyddad titel" enligt svensk lagstiftning. Exempel på dessa skyddade titlar är psykolog, läkare och undersköterska, vilka samtliga kräver specifika legitimationer för att användas. Vi bör dock komma ihåg att termerna "terapeut" och "coach" inte tillhör de skyddade titlarna.

Observera att inga titlar i världen garanterar kompetens!!!

 

Med kunskapen om dessa skillnader är du bättre rustad att få klarhet och förståelse kring de olika betydelserna bakom utbildnings- och kvalifikationsbevis som vi terapeuter så gärna vill visa upp. Så fortsätt att vara nyfiken och glöm inte att ställa frågor om något känns oklart! Det ska kännas tryggt att anlita en terapeut!​

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Komplementär och alternativ terapi inte faller under tillsynen från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det innebär att vi inte kan erbjuda det som kallas patientförsäkring.

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

Däremot, för att ge dig bästa möjliga trygghet och skydd, har Gaffa Art ansvarsförsäkring. Genom att ha en ansvarsförsäkring blir vi täckta för eventuella skadeståndskrav om något skulle gå fel i samband med vårt samarbete. Gaffa Art har både Ansvarsförsäkring och Praktikförsäkring hos Nordeuropa Insurance.
 

Om du väljer att boka tid hos mig kan du vara säker på att jag har vidtagit de åtgärderna för att skydda din säkerhet och välbefinnande som står till buds för mig. Min roll är att stödja och hjälpa dig på din terapeutiska resa. Läs mer om lag och etik kring hypnos här.

Ta gärna kontakt med mig via kontaktformuläret på "förstasidan" om du undrar något.

Center Gradient Transparent

EN GYLLENE REGEL av Søren Kirkegaard

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör,

men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och

egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att

detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

 

Kan jag inte detta kan jag inte heller hjälpa någon.

Kvinna erbjuder skydd mot regnet
bottom of page