top of page
Hypnosterapi mitt i Stockholm

HYPNOS + TERAPI = HYPNOSTERAPI

VAD INNEBÄR HYPNOSTERAPI?

 • HYPNOS kommer från det grekiska ordet för sömn och beskrivs vanligtvis som ett förändrat medvetandetillstånd mellan vakenhet och sömn. Hypnos är ett medvetandetillstånd som är öppet för inlärning, flow, starkt fokus och nya tankar. 

 • TERAPI kommer från det grekiska ordet "therapeia" vilket betyder vårdande eller betjäning. 

 • HYPNOSTERAPI innebär alltså att vårda eller betjäna i ett idealiskt sinnestillstånd för just detta.​

​​Rent konkret så innebär det att använda olika terapeutiska tekniker med "förstärkning" av hypnos

 

Frågan "Vad är hypnos?" behandlas på en annan sida. På den här sidan ligger fokus på terapi-delen.

KONTAKTA ALLTID DEN ETABLERADE VÅRDEN

INNAN DU ANLITAR EN ALTERNATIV TERAPEUT!

Center Gradient Transparent

HYPNOTERAPI - HUR GÅR DET TILL?

Som hypnosterapeut har jag många effektiva behandlingsmetoder i min verktygslåda som fungerar bra med hypnos. Men hur ser arbetsprocessen ut?

SAMTAL - KLARGÖR NULÄGET & SKAPAR EN TYDLIG MÅLBILD

Steg 1 är ett inledande bedömningssamtal där vi tillsammans utforskar din egen bild av din problematik. Vilka tankar, känslor och beteenden är förknippade med problemet? Vilka möjliga orsaker finns det? Vilken förändring tror vi skulle lösa problemet?

Slutligen skapar vi en tydlig målbild med vårt arbete. Ibland räcker det här steget för att klienterna ska känna sig hjälpta.

STRESSHANTERING - SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TERAPIARBETET 

Det är vanligt med jobbiga känslor som dyker upp. Hög stress, rädslor och ångest stänger effektivt av den nyfikenhet, fantasi och lösningsorienterad logik som ofta behövs för att skapa de önskvärda förändringarna.

 

En viktig uppgift blir därför ofta att lösa upp blockeringar och sänka inre stress till en nivå där de inte längre hindrar fortsatt terapiarbete.

TERAPI - SKAPAR SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNAD

När stressen sjunkit kan vi i lugn och ro ta oss fram till en lösning som känns bra för dig. Jag har många olika tekniker i min verktygslåda som tillsammans med hypnos har goda utsikter att vara effektiva.

 

Ofta är lösningen "en tanke bort" - konsten är att hitta och förändra just den tanken. Hypnos kan ofta vara det verktyg som gör denna förändring snabbt och effektivt.

COACHING - STÄRKER DIG OCH DIN MÅLBILD

Då den önskade förändringen skett behövs ibland en fördjupning av de nya resurserna (känslor, tankar och beteenden) som förstärker den "nya du". Ofta går vi igenom övningar för ökad självkänsla och förtroende samt verktyg att hantera stress och hitta avslappning i vardagen - olika typer av meditation, andningsövningar & självhypnos.

 

Terapins mål är att du ska lära dig förstå hur du fungerar så att du kan ta hand om dig själva utifrån den kunskapen.

 

I samtliga ovanstående steg använder jag effektiva metoder i syfte att nå resultat så snabbt som möjligt. Givetvis är mina klienter välkomna tillbaka för reflektion, påfyllning och fortsatt coaching.

TERAPI ELLER COACHING - VAD ÄR SKILLNADEN?

Många kanske direkt förknippar ordet terapi med psykologi, medan ordet coach kanske främst associeras med idrott. Min syn på skillnaden är:

HYPNOSTERAPI - FRÅNMÅL

Om du har hamnat djupt nere i ett dike kan du behöva hjälp att ta dig upp på vägen igen (vård eller betjäning). För mig är detta att arbeta med frånmål - att vilja ifrån något vi inte längre önskar. Detta kallar jag terapeutiskt arbete!

​​

HYPNOSCOACHING - TILLMÅL

När du väl har lyckats komma upp på vägen igen kan du fortsätta livsresan. Då är det dags sätta upp mål inför framtiden. Då handlar om att väcka nyfikenhet och lust för att hjälpa dig till nästa nivå. Min uppgift blir sedan att vara ett bollplank som du kan bolla tankar och idéer mot.

 

Tillsammans kan vi exempelvis gå igenom NLP-verktyget NÖHRA där bokstäverna står för:

 

 • NULÄGET: Vi gör en sammanställning av var du är just nu på livsresan.

 • ÖNSKAT LÄGE: Vart vill du och vilka mål har du med din fortsatta resa?

 • HINDER: Vilket problem behöver du lösa, vilka saker behöver fixas eller falla på plats?

 • RESURSER: Vilka verktyg och möjligheter har du idag? 

 • ACTION: Tillsammans tar vi fram en plan för din fortsatta resa.

"Coach" betyder buss och coaching innebär att vi tillsammans bokar plats på en bra buss in i framtiden.

Center Gradient Transparent

VARFÖR GÅR MAN I TERAPI?

Anledningarna att gå i terapi är nog lika många som antalet klienter. Men oftast önskar mina klienter få hjälp med frånmål eller tillmål.
 

 • Frånmål: återkommande tankar, beteenden eller känslor som påverkar deras vardag negativt. 

 • Tillmål: vilka tankar, beteenden och känslor kan var bra för dina mål i livet.

Vad är hypnosterapi egentligen?

Jag erbjuder hypnos för allt från "flygrädsla" via "sluta röka" till "skaffa bra vanor". 

PROBLEMET MED LOGIK

Mina klienter säger ofta: "Jag vet att det kanske inte är sant eller logiskt. Det måste vara något "fel" på mig!" Detta visar att de flesta är medvetna om att deras problematik kanske inte är "på riktigt". Tyvärr verkar många tolka som att något är "fel" med dem.

Men vad jag kan minnas har jag aldrig träffat på en enda klient som det har varit något "fel" på. Jag har bara mött klienter som råkat ut för hjärnans naturliga överlevnadsstrategier: alarmsystemet och belöningssystemet.

PROBLEMET MED VÅRT ÖVERLEVNADSSYSTEM

Problemet är nästan alltid dessa systems obenägenhet att skilja mellan fantasi och verklighet. De har  helt enkelt svårt att särskilja mellan "hur vi uppfattar verkligheten" och "verkligheten i sig".

Vårt överlevnadssystem är instinktivt programmerat att skydda oss och dess logiska slutsatser är att vi inte bör ta några risker om det finns en potentiell fara för våra liv.

 

Om vi upplever en hotfull situation är det bäst att agera eftersom hotet faktiskt förefaller vara verkligt. All annan logik blir oviktig i detta läge!

PROBLEMET MED VÅR ETABLERADE VÅRD

Om du konsulterar sjukvården är sannolikheten stor att du blir erbjuden medicinering, samtalsterapi med en psykolog och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT). De här behandlingarna fungerar i de flesta fall mycket bra.

 

En sorglig sanning är dock att vissa människor inte upplever sig få hjälp och flera av dessa söker sig då till oss alternativa terapeuter.

Trots det vill jag poängtera vikten av att vi har förtroende för våra läkare och vårdinrättningar. De är välutbildade och arbetar för vår skull och är oftast mycket kompetenta i sitt yrkesutövande. Dessutom följer de ett lagstadgat säkerhetssystem med noggrann tillsyn ifall något skulle bli fel, vilket skapar en trygghet för dig som patient.

PROBLEMET ÄR SÄLLAN PROBLEMET

Många av mina klienter ägnar lång tid åt berättelsen om sina upplevelser av och teorier om sin problematik. En stor behållning av dessa berättelser är att vi vet var vi inte ska leta efter lösningen. I så fall hade ju klienten redan löst problemet på egen hand.

Problemen är nämligen sällan vad de verkar vara utifrån upplevelsens perspektiv. Något som kan göra stor skillnad är att belysa problemen från andra håll eller placera dem i en annan kontext. Jag ser det som sökandet efter pusselbiten som vi inte ens visste saknades. När vi hittar pusselbiten sker förändringen helt automatiskt och pusslet lägger sig.

En stor bit av klienternas problematik uppstår ofta i osäkerheten som uppstår då de inte:

 • förstår varför de har problemet

 • lyckas hantera problemet

METATILLSTÅND - ORO FÖR ORO - RÄDSLA FÖR RÄDSLA

Ett exempel på när problemet inte är problemet är då vi blir rädda för våra jobbiga och obehagliga känslor.

Vi blir lätt rädda och oroliga när rädslan eller ångesten vägrar lägga sig i den hastighet vi önskar.

 

Problemet blir plötsligt inte längre rädslan i sig utan rädslan att rädslan aldrig ska ta slut. Då kan ett effektivt sätt att lugna systemet vara vetskapen om att vi i så fall kräver något orimligt av vår kropp.

Det kan nämligen ta upp till över ett dygn innan en stressreaktion lägger sig. Lösningen blir alltså att vi behöver inse kroppens begränsningar och förhålla oss till dem.

​​

DIN INRE RÖST

Ett annat exempel är när klienten besväras av negativt "självprat". De hör sin egen röst i huvud säga "Jag är så djävla dum..." Att byta ut orden kommer att uppfattas som lögn av vårt undermedvetna. Därför är det faktiskt mycket roligare, lättare och mer effektivt att ändra HUR rösten låter.

Din negativa rösten pratar säkert snabbt och irriterat. Prova gärna att låta Gunde Svans sjungande dalmål, Musse Piggs pipiga stämma eller riktigt grov skånska ta över mikrofonen istället för den negativa snabbprataren. Jag misstänker att du blir förvånad över resultatet! :-)

Image by Milad Fakurian

HYPNOSOPTIMERAD MENTAL TRÄNING

Så skulle titeln till en reklamkampanj från min verksamhet kunna se ut och är samtidigt en lysande beskrivning på hur jag betraktar hypnosterapi​.

När vi tränar vår hjärna på att förändra våra tankar - bilder, ljud och förnimmelser - förändrar vi ofta känslan radikalt. Det som tidigare upplevdes som farligt, svårt och oöverkomligt kan plötsligt bli lugnt, enkelt och hanterbart.

Vi skulle faktiskt kunna kalla den fantastiska processen för hypnos-optimerad mental träning!

I hypnosen förstärks din potential att lyckas nå dina uppsatta mål. Du kan dessutom öva på: stresshantering, bearbetning av ångest och fobier samt förändra ditt liv, må bättre och lyckas med dina livsmål.

VAR DIG SJÄLV - ALLA ANDRA ÄR UPPTAGNA

Center Gradient Transparent

SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNAD

"Skillnaden som gör skillnad" är ett uttryck som återkommer till mig igen och igen.

 

Uttrycket är min ledstjärna i arbetet med allt i mitt liv.

 

Det hänger ihop med:

 • "Om något inte fungerar, prova något annat

 • "Om du fortsätter göra samma sak kommer du att få samma resultat".

Hur kommer du att se tillbaka på ditt liv?

Även om min titel är hypnosterapeut så blir sessionerna hos mig ofta som nyfikna samtal där vi diskuterar redskap och teorier som skapar förståelse, insikter och nya tankar.

TERAPINS FOKUS - DIN BERÄTTELSE 

Mitt fokus ligger på att fört hitta den aspekt i din livsberättelse som behöver förändras för att sedan skapa bra förutsättningar för en önskad förändring. Jag använder beprövade och effektiva tekniker och teorier i utforskande av tankebanor och hjärnkopplingar.

Clean Language, Coachande frågor, Beteendekompassen, NLP-tekniker är några av de metoderna jag använder när vi tillsammans vecklar ut, och ritar om, din karta av verkligheten.

Då vi kommer till en punkt i din berättelse som behöver förändras stannar vi till där och vårdar den delen. Ditt undermedvetna sinne sköter sedan processen att rita om din subjektiva berättelse - din karta av verkligheten.

 

Min förhoppning efter avslutat arbete är att vi tillsammans har skapat "skillnaden som gör skillnad" i ditt liv.​​

KARTAN ÄR INTE VERKLIGHETEN

Varje människa bär på sin unika karta av världen formad av våra upplevelser och erfarenheter. De består rent fysiskt av kopplingar och strukturer av neuroner i hjärnan. Det är med hjälp av dessa kartor som vi navigerar  genom livet.

 

Våra subjektiva kartor är sällan sanna men de är väldigt användbara! Ju fler människor som delar liknande kartor desto lättare blir det att samarbeta och umgås. Vi skulle kunna kalla det kulturer alternativt världsbilder. Saker som för oss nära varandra och skapar en trygg flockkänsla.

Även om vår bild av världen, kartan, skiljer sig från sanningen så är det den enda verklighet vi har att förhålla oss till. Vår tolkning kan vara likadan som verkligheten och därigenom sann - men sannolikheten är faktisk nästan alltid låg. Vilket är tur med tanke på hur ofta vi målar upp faror på kartan.

Min personliga sinnesro har ökat betydligt med den här vetskapen på min karta vilket har lett till en befriande vana att ofta ifrågasätta mina tankar, känslor och reaktioner.

ORO; RÄDSLA OCH ÅNGEST UTGÅR SÄLLAN FRÅN VERKLIGHETEN

Min erfarenhet är att ungefär 90% av våra problem handlar om vår karta - vår tolkning av verkligheten. Därför behöver vi redskap att förändra kartan. Oftast är det dessutom lättare att rita om den egna kartan än att förändra verkligheten eller någon annans bild av verkligheten.

 

Genom att använda hypnos sker detta ofta snabbt och lätt. Detta eftersom vi utgår ifrån ett behagligt tillstånd där vi får kontakt med de strukturer i hjärnan som vi vill förändra. När förändringen sker är det faktiskt lite som magi.

Det är många tekniker som vi inom komplementär och alternativ vård får erbjuda. Om vi gör ett bra arbete tillsammans är chansen stor att du går ifrån min mottagning med en ny och optimerad karta i handen

 

På sidan om TERAPIMETODER kan du läsa om några av de tekniker som ligger redo i min verktygslåda.

Center Gradient Transparent

BOKA TID FÖR HYPNOS
I STOCKHOLM ELLER ONLINE

Jag är certifierad hypnosterapeut och du bokar enkelt tid via min bokningssida.

Om du undra över något eller vill komma i kontakt med mig kan du fylla i kontaktformuläret här.

 

Välkommen på hypnosterapi i Stockholm eller online!

Gaffa Arts mottagning i centrala Stockholm
bottom of page