top of page
Amygdala är en liten men viktig struktur för vår motivation

HUR FUNGERAR HJÄRNAN?
LJUS PÅ HELHET OCH SAMMANHANG

Hjärnans entré

Allt som vi upplever kommer in via våra sinnen och processas sedan av hjärnan. När vi lyckas skapa nya kopplingar i hjärnan kring dessa har vi lärt oss något - vi har fått kunskap.

 

Det mest inom oss - tankar, kunskap, beteenden, känslor - sker på autopilot vilket innebär att vårt undermedvetna sinne har accepterat kunskapen som verklig, sann och viktig att förhålla sig till. De två stora beslutsfattarna som behöver övertygas är våra system för överlevnad - vårt dopaminsystem för belöningar och alarmsystemet med amygdala i spetsen. Om du kan få något av dem att "köpa" upplevelsen som sann är sannolikheten stor att du lärt dig snabbt och effektivt.

Vakog - Portarna till vår hjärna

Nyligen läste jag att vi tar in ungefär 11 miljoner bitar information per sekund via våra fem sinnen. Vilka är då våra fem sinnen? Jag brukar utgå från de namn som används inom bl a NLP och brukar förkortas VAKOG

  • Visuellt - Syn

  • Auditivt - Hörsel

  • Kinestetiskt - Känsel

  • Olfaktoriskt - Lukt

  • Gustatoriskt - Smak

Jag är oändligt tacksam att jag inte, medvetet, behöver sortera och bedömma vilken information som är viktig att lägga märke till och vad som kan sorteras bort. Den uppgiften sköts, grovt förenklat, av...

Thalamus - Hjärnans entrévärd

 

 

  

Center Gradient Transparent

Kunskapstrappan

All kunskap passerar 4 stadier:

Omedvetet - Omedvetet

Det finns något där ute i världen som vi inte känner till, vi vet inte ens om att vi inte vet.

Medvetet - Omedvetet

Plötsligt blir vi medvetna om att vi inte vet vad huvudstaden på Madagaskar heter.

Medvetet - Medvetet

Vi tar reda på att den heter Antananarivo och blir medvetna om att vi nu tagit in den kunskapen.

Omedvetet - Medvetet

Nu har kunskapen blivit vardag, ett minne, och vi lägger inte ens märke till att vi har kunskapen. Helt naturligt frågar vi en Madagaskarturist om hen var i Antananarivo.

 

Huvudstaden Antananarivo - tagit sig från verklighetens karta och in till vår inre karta av världen - vår upplevelse av världen.

Medvetandet & Undermedvetandet

Vi kan dela upp vår hjärna i två delar utifrån vår medvetenhet kring och vår kontroll av vad som sker där inne. Det handlar om några miljoner neuroner (hjärnceller) som alla har tusentals kopplingar (synapser) vilka kan kopplas på flera sätt än det finns partiklar i det universum vi känner till. Med den informationen i handen är jag får mitt undermedvetet sinne som handskas med runt 98% av allt vi upplever.

 

Någonstans läste jag att hjärnan endast lagrar neuroner och kopplingarna mellan dessa, men att själva informationen inte finns sparad någonstans därinne. Ett stort mysterium för neurovetenskapen!

 

Vi konstaterade ovan att brukar man säga att vårt undermedvetna tar hand om ungefär 96–98% av allt vi gör, tänker, upplever, tolkar, säger... Hjärnan gillar att göra saker i det dolda på autopilot - det spar energi. Naturen har verkligen ordnat detta bra med tanke på att vi människor tar in ungefär 11 miljoner impulser av information varje sekund. Tänk dig om alla de impulserna skulle nå det medvetna sinnet och vi sedan skulle bli tvungna att sortera och uppleva dem medvetet.

 

Vårt undermedvetna gör ingen skillnad mellan fantasi och verklighet. Det till och med skapar vår verklighet i enlighet med sina egna uppfattningar om hur saker och ting ligger till - vår karta av verkligheten. 

 

Det medvetna sinnet har en mycket begränsad men viktig huvudroll, som styr runt 3% av helheten. Det är vårt medvetande som medvetet kan påverka och peka ut nya riktningar. Lite som ryttare på en elefant om du förstår liknelsen.

 

Hjärnan är även något som kallas för plastisk vilket innebär att den hela tiden omskapar sig själv genom byggandet av nya hjärnkopplingar. Resultatet blir att vi utvecklas, förstår och får mer och mer kunskap med varje ny koppling - vår karta förändras.

  • För att påverka det medvetna sinnet fungerar logik och resonemang utmärkt!!

  • För att påverka det undermedvetna sinnet behöver du däremot involvera känslor och upplevelser!

  • I hypnos kan vi få dem att kommunicera med varandra och samarbeta med bygget av nya kopplingar i hjärnan.

 

Ibland använder man begreppet omedvetet istället för undermedvetet och ibland särar man på begreppen. Då brukar man anse att det omedvetna tar hand om blodtryck, andetag, utsöndring av olika signalsubstanser etc.

Center Gradient Transparent

Strategier för överlevnad

Den primära funktionen hos levande djur är att överleva - det är vår största motivation i livet. Det utgör grunden för vår existens och det får kosta vad det vill - rädslor, ångest och beroenden är pris vi får vara beredda att betala. Överlevnadsreflexen sker i vårt omedvetet och till och med innan vi blir medvetna om vad som händer. Den bara dyker upp plötsligt genom en stark impuls att undvika eller närma sig något. 

 

Alla delar av hjärnan och våra sinnen har till uppgift att, på något sätt, se till att vi överlever. 

Från faror till säkerhet
Impulsen att undvika eller närma sig sker omedvetet via våra känslor. Känslorna i sin tur är budbärare från vårt undermedvetna, i första hand systemen för överlevnad. 

  • När oro, rädsla, ilska och liknande känslor hälsar på är det alarmsystemet som signalerar att det misstänker fara för livet. Det är dags att slåss, fly eller spela döda.

  • När nyfikenhet och glädje är på besök är det hjärnans belöningssystem som har upptäckt en spännande och åtråvärd resurs. Det är dags att njuta och må bra.​​

Vårt alarmsystem - Undvika faror

Det viktigaste området i hjärnan för vår överlevnad är utan tvekan amygdala. Här avgörs vad vi ska uppfatta som hot mot vår existens och hur vi ska reagera på dessa. I första hand vill vi slåss och om inte det hjälper så flyr vi. Om inte heller det räddar oss lägger vi oss ner och spelar döda och hoppas på att vi blir ointressanta för vår angripare. Som en sista fjärde utväg kan vi finna oss i situationen och bli underdåniga hotets övermakt.

- När det här systemet går igång på farliga saker hjälper det oss att överleva. 

- När det istället agerar på ofarliga saker skapar det ångest och onödigt lidande.

- Syftet och intentionen är dock alltid att vi ska klara oss med livet i behåll.​

Vårt belöningssystem - Dras mot näring

Här avgörs istället hur vi ska reagera om vi upplever något som kan hjälpa oss att överleva. Vi kommer att dras till de sakerna och då vi väl får dem så skapas en respons av "jag vill ha mer!"​

- Om detta system går igång på nyttiga saker som mat, dryck, syre etc. hjälper det oss att överleva.

- Om det istället triggas igång av rökning, alkohol eller något annat som är dåligt för oss skapar det missbruk. Systemet kan även triggas av vår flyktreflex i alarmsystemet vilket oftast är den stora boven i dramat gällande missbruk och beroendeproblematik.

- Syftet och intentionen är dock alltid att vi ska klara oss med livet i behåll.

Medvetandets fördröjning

Våra undermedvetna överlevnadssystem är otroligt snabba och får information innan den når vårt medvetna sinne. Det är som om de har tolkningsföreträde och agerar på ett instinktivt sätt för att skydda oss.

 

En intressant studie gjord av hjärnforskaren Benjamin Libet visade att vårt medvetande har en fördröjning på ungefär en halv sekund. Vissa tolkade detta som att vi saknar "fri vilja". Idag anser man att vi faktiskt kan motstå de initiala undermedvetna impulserna och sedan använda vår "fria medvetna vilja".

Vi människor har är ett av få djur som kan tänka tankar om våra tankar...

Det betyder att vi har förmågan att välja hur vi reagerar och agerar, även om våra överlevnadssystem alltid är där för att hjälpa oss. Det är trots allt de som har hjälpt oss att överleva och utveckla oss som art. Så även om det kan finnas tillfällen när vi känner oss överväldigade och inte kan motsätta oss impulserna, kan vi vara tacksamma för den komplexa och fascinerande hjärna vi har som ger oss möjligheten att använda vår fria vilja när vi behöver det som mest.

 

Exempel på när man inte kan stå emot den undermedvetna impulsen är då man säger: "Jag såg bara rött och så...." eller ”Plötsligt hade jag tänt en ny cigarett”.

bottom of page